Regression – Tidigare liv

Under denna session går vi tillbaka till tidigare liv som kan vara av värde för fortsättningen av detta liv.