Regression - Tidigare Liv

Anmäl dig via BokaDirekt
eller via mail: info@phoenixacademy.se 

Under denna session går vi tillbaka till tidigare liv som kan vara av värde för fortsättningen av detta liv.