Reikiforskning

Forskning inom Reiki

Evidensbaserad vård

Reiki är en komplementär metod som använder handpåläggning för att främja läkning. Forskning visar positiva effekter på bland annat stress, smärtlindring och ångest.

Reiki används som komplement inom sjukvården i flera länder, som tex England, USA och Australien.

I Sverige använder vi oss av  evidensbaserad praktik, enligt bilden till höger. Reiki är en  evidensbaserad metod och det finns en hel del forskning kring Reiki.

Forskningspyramid

Det allra högst rankade inom forskning är Meta-analyser.  Syftet med en Meta-analys är att få en mer exakt och robust uppskattning av den övergripande effekten eller sambandet genom att sammanställa data från olika källor. 

Det förutsätter att det finns en hel del forskning inom ämnet sedan tidigare för att kunna göra Meta-analys. När jag gjorde bilden fick jag 3 616st träffar vid sökning på Reiki i PubMed. I Cinahl var det: 1 268st.

Det finns en hel del Meta-analyser inom Reiki som ger stark grund för integrering av Reiki som komplement inom vård och omsorg

Reiki inom vård och omsorg

Reiki inom vård och omsorg kan etableras på flera olika sätt. Ett alternativ är att ha volontärgrupper och ett annat att utbilda personal inom vård och omsorg. De båda kan också användas tillsammans.

Att utbilda personal gynnar både personalen och patienterna. Studier har visat att det ger en högre patientnöjdhet och även ökat välmående hos personalen. Det gynnar dessutom arbetsmiljön.

För att Reiki ska vara ett komplement inom vården bör ett register över godkända Reikiutövare upprättas och has hand om av Förenade Reikiförbundet i Sverige. Detta har jag föreslagit för styrgruppen och dialogen fortsätter.

Axplock av forskning inom Reiki

“Reiki Is Better Than Placebo and Has Broad Potential as a Complementary Health Therapy"

– Systematisk översikt av McManus, D. E. (2017)

– Syfte: Utforska effekten av Reiki jämfört med placebo och dess potential som komplementär terapi.

– Metodologi: Systematisk översikt och metaanalys av randomiserade kontrollerade studier.

– Resultat: Reiki visade sig vara mer effektivt än placebo i att minska smärta och ångest.

Referens: McManus, D. E. (2017). Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary health therapy. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4), 1051-1057.

Länk: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2156587217728644

“Therapeutic effects of Reiki on interventions for anxiety: a meta-analysis”

– Omfattande Meta-analys (2024) av effektiviteten av Reiki-terapi för att minska ångestsymptom.

– Resultat och Slutsatser: Meta-analysen inkluderade 13 studier med totalt 824 deltagareResultaten visade en signifikant minskning av ångestnivåer hos de som fick Reiki-terapi jämfört med kontrollgrupper.

Författare: Guo, Xiulan; 1Long, Yue; 1Qin, Zhikai; 1Fan, Yongtao1

Meta-analysen stöder de terapeutiska fördelarna med Reiki för ångest, vilket ger en stark grund för att integrera Reiki som en kompletterande terapi inom vård och omsorg för att förbättra välmåendet hos både patienter och vårdpersonal.

Länk: https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-024-01439-x

"Reiki Reduces Burnout Among Community Mental Health Clinicians"

– Syfte: Utvärdera effekten av Reiki på utbrändhet hos samhällsbaserade mentalvårdskliniker

– Metodologi: Randomiserad kontrollerad studie

– Resultat: Reiki-behandlingar resulterade i signifikant minskad utbrändhet och ökad arbetstillfredsställelse bland klinikerna

Referens: Rosada, R. M., Rubik, B., Mainguy, B., Plummer, J., & Mehl-Madrona, L. (2015). Reiki reduces burnout among community mental health clinicians. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 21(8), 489-495

Länk: https://sci-hub.se/10.1089/acm.2014.0403

"Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement: A Pilot Study"

– Syfte: Undersöka effekten av Reiki på smärta, ångest och blodtryck hos patienter som genomgår knäoperation

– Metodologi: Randomiserad kontrollerad pilotstudie

– Resultat: Reiki-behandlingar ledde till signifikant minskad smärta, ångest och blodtryck efter operatione

Referens: Baldwin, A. L., Vitale, A., Brownell, E., Scicinski, J., Kearns, M., & Rand, W. (2017). Effects of Reiki on pain, anxiety, and blood pressure in patients undergoing knee replacement: A pilot study. Holistic Nursing Practice, 31(2), 80-89

Länk: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28181973/

"Effect of Reiki on Anxiety, Depression, Pain, and Physiological Factors in Community-Dwelling Older Adults"

– Syfte: Undersöka effekten av Reiki på ångest, depression, smärta och fysiologiska faktorer hos äldre vuxna

– Metodologi: Randomiserad kontrollerad studie

– Resultat: Reiki-behandlingar ledde till signifikant minskad ångest, depression och smärta samt förbättrade fysiologiska faktorer som hjärtfrekvens och blodtryck

Referens: Richeson, N. E., Spross, J. A., Lutz, K., & Peng, C. (2010). Effects of Reiki on anxiety, depression, pain, and physiological factors in community-dwelling older adults. Research in Gerontological Nursing, 3(3), 187-199

Länk: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20635898/

Livesändning om Reiki som komplement inom vård och omsorg under Almedalsveckan 2024

Anne Ninnas håller föredrag under Almedalsveckan 2024 där hon som styrelsemedlem representerar Förenade Reikiförbundet i Sverige. 

Reikiförbundet skapar historia genom att för första året någonsin vara med och erbjuda prova på Reiki under Almedalsveckan och hålla i föredrag. Samhällsfrågan vi driver i detta forum är: ”Hur ökar vi välmåendet för personal och patienter inom vård och omsorg”. I denna video tar du del av livesändning vilket innebär försämrad ljudkvalitet.

För fler kommande videos, prenumerera på vår kanal https://www.youtube.com/@PhoenixAcademyAnneNinnas